OUR SERVICE
ABOUT KAYO NEWS & ACTIVITY PRODUCTS OUR SERVICE OUR CLIENTS CONTACT US

เปิดรับเทคโนโลยีทันสมัย
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์
สู่บริการที่เป็นเลิศ

เรานำเสนอประสิทธิภาพของ JAD (JAPAN AUTOMATIC DOOR) ที่คนญี่ปุ่นยอมรับมายาวนานด้วยระบบการทำงานที่เรียบง่าย และความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีระดับสูงอันทรงคุณภาพของ GILGEN และ record จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีรูปแบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ หลากหลายให้เลือกได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ตามมาตรฐานยุโรปที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและเทคโนโลยี ซึ่งทั้งหมดนี้เราได้นำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปี และการเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทำให้เรา ได้รับการฝึกอบรมทั้งด้านข้อมูลและด้านเทคโนโลยีจากวิศวกรของผู้ผลิตโดยตรง จึงมั่นใจได้ว่าเรามีทีมงานคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการ ภายใต้นโยบายการบริหารด้วยความใส่ใจและเข้าถึงความต้องการของท่าน ด้วยความผูกพันแบบสังคมไทย

เคโย กรุ๊ป กำหนดหัวใจในการดำเนินธุรกิจ คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมการบริการที่มีมาตรฐาน โดยช่างผู้เชียวชาญ ขับเคลื่อนด้วยทีมงานมากประสบการณ์ สนับสนุนด้วยการประสานงานระหว่างทีมวิศวกรของเราและผู้ผลิต ในการแบ่งปันข้อมูลทางเทคโนโลยี คำปรึกษา จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ท่านจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด จากเรา

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
พร้อมการรับประกันและบริการที่ดี
ตลอดอายุการใช้งาน

เรานำเสนอประสิทธิภาพของ JAD (JAPAN AUTOMATIC DOOR) ที่คนญี่ปุ่นยอมรับมายาวนานด้วยระบบการทำงานที่เรียบง่าย และความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีระดับสูงอันทรงคุณภาพของ GILGEN และ record จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีรูปแบบการทำงานของประตูอัตโนมัติ หลากหลายให้เลือกได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน ตามมาตรฐานยุโรปที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและเทคโนโลยี ซึ่งทั้งหมดนี้เราได้นำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน

รับปรึกษาออกแบบ
และวางแผนงานอย่างมืออาชีพ

คุณภาพที่ดีของสินค้า จะเกิดประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด ควรเริ่มจากการวางแผนงานอย่างดี ตั้งแต่งานโครงสร้าง วัสดุที่นำมาใช้อย่างเหมาะสม และรูปลักษณ์ที่มีความกลมกลืน สวยงาม จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผลงานที่ออกมามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เราจึงมีบริการให้คำปรึกษาและออกแบบหน้างาน ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ที่พบปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการติดตั้งระบบประตูอัตโนมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในรูปแบบที่ท่านต้องการ ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งความสวยงามในภาพลักษณ์ตามจินตนาการ เป้าหมายการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขายจากเรา