ABOUT KAYO
ABOUT KAYO NEWS & ACTIVITY PRODUCTS OUR SERVICE OUR CLIENTS CONTACT US

เปิดบ้าน เคโย กรุ๊ป ... ด้วยประสบการณ์

บริษัท เคโย กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนนำเข้า จัดจำหน่าย ติดตั้งและให้บริการบำรุงรักษาระบบประตูอัตโนมัติ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการจำหน่ายและให้บริการเรื่องระบบประตูอัตโนมัติจากหลายบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงเช่น Daihatsu, Panasonic ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 บริษัท เคโย กรุ๊ป จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ให้กับระบบประตูอัตโนมัติคุณภาพจาก ประเทศญี่ปุ่น JAPAN AUTOMATIC DOOR (JAD) และในปีถัดมายังได้รับเกียรติจากผู้ผลิตประตูอัตโนมัติชั้นนำของโลก คือ GILGEN ตามด้วย record ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย เช่นกัน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้านระบบประตูอัตโนมัติให้เชี่ยวชาญ จึงทำให้เรามีความใส่ใจในการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมีมาตรฐานจากผู้ผลิตชั้นนำในระดับสากล จึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพ ความแข็งแรง ทนทาน ความปลอดภัย และเทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยประหยัดพลังงาน ตอบสนองความต้องการได้หลากหลายตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ประกอบกับความพร้อมด้านบริหารจัดการ การฝึกฝนจนชำนาญ และการเรียนรู้พัฒนาสืบสานเทคโนโลยีในระดับสูงจากทั้ง 2 ประเทศผู้ผลิต พร้อมด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 20 ปี ของเรา สู่การให้บริการครบวงจร ทั้งการติดตั้งระบบ บำรุงรักษา ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่ว ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ เพราะเราเชื่อมั่นว่า “การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมการบริการที่มีมาตรฐาน” จะทำให้เราได้รับ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากท่านด้วยดี ตลอดไป