NEWS & ACTIVITY
ABOUT KAYO NEWS & ACTIVITY PRODUCTS OUR SERVICE OUR CLIENTS CONTACT US

กิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

2017-11-05


บริษัท เคโย กรุ๊ป และพนักงาน ร่วมออกโรงทานอาหาร พร้อมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและของใช้ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดเทวราช จ.อ่างทอง ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้